Kontakt +420 776 003 698
Prev Prev

Společenství vlastníků

Sadová 23, 25, 27, Adamov

Předmětem činnosti společenství je správa, provoz, a opravy společných částí domu, vymezených způsobem stanoveným v zákoně a zabezpečování dalších činností spojených s provozem domu.

Více...

Úspora energie

Energetická náročnost budovy

Rekonstrukcí bytového domu a instalací tepelných čerpadel došlo k efektivním úsporám energií, jak dokládá vydaný průkaz energetické náročnosti budovy.

Více...
Next Next
Pause Play

Kancelář SV Sadová

je k dispozici všem vlastníkům a uživatelům bytů tohoto bytového domu

Kancelář se nachází v suterénu 1, Sadová 27, na dveřích proskleného zádveří je umístěn zvonek do kanceláře. Nutné domluvit předem termín návštěvy...
Mobilní telefon: +420 776 003 698
E-mail: svsadova23.25.27@email.cz

Na základě usnesení Shromáždění SV Sadová 23,25,27 ze dne 25.3.2010 jsou v kanceláři společenství vyřizovány záležitosti týkající se především:
● změn vlastnických vztahů
● vyřizování předpisů plateb pro nové vlastníky
● změny způsobu úhrady a výše předpisů zálohových plateb

Kam volat...

  • Soňa Bychlerová – Předseda výboru, Mobilní telefon: +420 776 003 698, E-mail: svsadova23.25.27@email.cz. V případě potíží s dodávkou pitné vody, tepla nebo zjištění poškození či závad ve společných částech domu, nutno kontaktovat předsedu výboru.

  • SPRÁVCE – VRBA s.r.o., Provozovna Tišnov, Jungmannova 1899, 666 01 Tišnov, Mobilní telefon: +420 777 707 752

  • Lenka Grycová – Úklidové a domovnické práce. Mobilní telefon: +420 776 718 464. Kontaktujte v případě znečištění spol. částí domu, potřeby provedení drobných oprav, odstranění běžných poruch v domě, odstranění poruch STA, změny nebo doplnění vizitek na domovních zvoncích a schránkách.

  • ADAVAK s.r.o. – havarijní služba. Mobilní telefon: +420 724 370 188

  • KONE, a.s. – výtahová poruchová a havarijní služba. Telefon: +420 844 115 115

  • Městská policie Adamov. Mobilní telefon: +420 602 515 387. Policie České republiky. Telefon: 158

Fotogalerie

Fotoalba